Begrippenlijst

Omdat er momenteel veel woorden en begrippen circuleren, willen wij duidelijk maken wat wij met verschillende begrippen bedoelen.

Hier is onze begrippenlijst met uitleg/omschrijving

Vrouw                   
Een volwassen persoon van het vrouwelijke geslacht

Man                          
Een volwassen persoon van het mannelijk geslacht

Trans geïdentificeerde man
Een man die zich vrouw voelt, wij gebruiken het begrip ’transvrouw’ liever niet omdat het verwarring scherp’

Trans geïdentificeerde vrouw
Een vrouw die zich meer thuis voelt als zij zichzelf ziet als man, wij gebruiken het begrip ’transman’ liever niet omdat het verwarring schept.

Transseksueel           
Een persoon die vanwege (ernstige) gender dysforie zijn of haar uiterlijke geslachtskenmerken heeft laten veranderen in die van het andere geslacht.

Genderdysforie         
Een diagnostische term. Genderdysforie is een mentale aandoening die patiënten een sterk ongemak geeft met het geboorte geslacht. Het is zeer raadzaam eerst een uitgebreid psychologisch traject te volgen alvorens tot transitie te besluiten.

Transitie
Middels medicatie en medische ingrepen het uiterlijk zoveel mogelijk aanpassen naar het wens-geslacht.

Transgender            
Vaak gebruikt als synoniem voor een transseksueel. Tevens een paraplu term waar ook transseksuelen tot travestieten onder vallen.

Gender / genderrol      
De eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Cultuur speelt hierin een grote rol.

Geslacht/sekse             
Het geslacht waarmee de persoon geboren word ten behoeve van voortplanting. Het geslacht is gebaseerd op XY chromosomen/mannelijke (penis, scrotum) of xx-chromosomen/vrouwelijke (eierstokken, baarmoeder, vulva). Intersekse is hierbij echter een geboorte afwijking en geen geslacht op zichzelf. 

Genderidentiteit            
Genderidentiteit of psychologisch geslacht is iemands persoonlijke beleving van zijn of haar gender. Het kan zijn dat iemand zich qua genderidentiteit tegengesteld voelt aan wat het geslacht aangeeft.

Gendergelijkheid          
Gelijkheid in waardering sociaal/cultureel voor alle genders.

Seksegelijkheid            
Gelijkheid in waardering sociaal/cultureel/maatschappelijk voor mensen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.

Transfoob                      
Hedendaags scheldwoord voor iedereen die gender-kritisch is.

TERF
Hedendaags scheldwoord voor vrouwen die kritisch staan tegenover de transgender-lobby en opkomen voor hun eigen rechten.  Oorspronkelijk bedoeld als een neutraal label voor feministen die vinden dat trans geïdentificeerde mannen niet thuishoren in de sekse-categorie ‘ vrouw”. Inmiddels gebruikt als scheldwoord voor feministen en staat voor Trans Exclusionairy Radical Feminist / Trans Excluderende Radicale Feministe.

Non-binair
Niet uitgaande van 2 geslachten (mannelijk/vrouwelijk). Mensen die menen noch onder de categorie mannen, noch onder de categorie vrouwen te vallen, met of zonder transitie wens.