Behandeling voor transgender jeugd beter bekeken(video)

In deze Canadese reportage zien we twee jongeren, beide geboren als meisjes en beiden waren ze erg ongelukkig als meisje en dachten dat ‘van geslacht veranderen’ de oplossing zou zijn voor hun ‘genderdysforie’.

De ene is tevreden met de uiterlijke verandering, de ander kwam tot inzicht dat haar eigenlijke problemen niet opgelost heeft en probeert nu terug te gaan een leven als vrouw. Ook met aandacht voor Keira Bell en doctor David Bell, een klokkenluider bij de Britse genderkliniek voor jeugd. Hij maakt zich grote zorgen over de enorme toename van meisjes die een behandeling zoeken (en krijgen) bij deze kliniek.