Gendergeneeskunde en ‘risico op sterilisatie’

Op de substack ‘genderclinicnews’ verscheen een stuk over de zorg van een Franse medische organisatie over de epidimie-achtige toename van het aantal jongeren dat hormoonrecepten aanvraagt en welke risico’s er aan deze ‘genderbevestigende’ behandelingen verbonden zijn.

https://genderclinicnews.substack.com/p/gender-geneeskunde-houdt-risico-op?s=r