Keira Bell, een voormalige transgender met spijt

++++++++UPDATE++++++++++

Helaas heeft Keira in hoger beroep niet gewonnen, de rechter vond dat oordelen over kinderen vooral een zaak van artsen en de kinderen is en niet van rechters. Ze probeert nu naar de hoogste rechter te gaan, zodat er beleid uit gezet kan worden en er voorkomen kan worden dat jongeren zoals zij schadelijke en onomkeerbare behandelingen krijgen.

+++++++++UPDATE+++++++++UPDATE+++++++++UPDATE+++++++++
Keira Bell heeft haar zaak gewonnen

De rechtbank is het met Keira eens dat het twijfelachtig is dat kinderen onder 16 met gender dysforie in staat zijn om weloverwogen in te stemmen met de behandeling van puberteitsremmers. Voor kinderen van 13 noemde de rechter het zelfs onwaarschijnlijk dat kinderen dat zouden kunnen en geeft aan dat het, zelfs als het 16 en 17 jarigen betreft, ook verstandig zou zijn als er een rechter bij betrokken wordt. De rechter wees er bovendien op dat de lange termijneffecten van de puberteitsremmers niet bekend zijn,

Keira Bell zegt dat ze blij is met de uitspraak, omdat ze denkt dat hierdoor kwetsbare kinderen met genderdysforie beter beschermd zullen worden en dat het gezond verstand gezegevierd heeft. 
Hier lees je de uitspraak van de rechtbank.
Hier lees je meer commentaar over de zaak, inclusief een kort filmpje van een interview met Keira.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Over Keira Bell en haar rechtszaak

Keira Bell is een jonge Engelse vrouw van 23 die als jong meisje een echte tomboy was.  Ze was eenzaam op school en werd gepest en ze dacht dat niemand naar haar luisterde omdat ze een meisje was. Aan een therapeut vertelde ze dat ze eigenlijk liever een jongen of een jonge man had willen zijn. Zo werd ze doorverwezen naar de Tavistock kliniek, de Engelse kliniek voor genderproblematiek bij kinderen. Niemand bij de kliniek zette vraagtekens bij haar droom om man te worden 

Al snel kreeg ze hormonen, zogenaamde puberteitsblokkers en na een jaar kreeg ze testosteron om een mannelijker lichaam te krijgen. Ze was blij dat ze een baardje begon te krijgen.

Inmiddels was ze oud genoeg om naar de genderkliniek voor volwassenen te gaan, waar ze na twee consulten door experts werd doorverwezen voor een dubbele mastectomie (borstamputatie).

Ook hier zette niemand vraagtekens bij haar wens voor zo een ingrijpende en onomkeerbare operatie. Ze was blij dat ze haar borsten niet meer op een pijnlijke manier hoefde plat te binden, maar meent nu dat ze eigenlijk niet goed over deze dingen na kon denken. En ze begon eigenlijk te twijfelen of ze er goed aan deed, want haar problemen van eenzaamheid werden er zeker niet beter door. Toch heeft ze ook de procedure om wettelijk man te worden nog doorgezet. 

Vorig jaar, net na haar 22e verjaardag besloot ze er met de testosteron te stoppen en haar vrouwenlijf proberen te accepteren. 

Maar helemaal terug kan ze niet meer, haar stem is veranderd, haar baard blijft ook groeien en uiteraard heeft ze geen borsten meer. Ze is bang dat ze ook door de testosteroninjecties nooit meer of met moeite kinderen zal kunnen krijgen. En legaal is ze nog steeds een man.

Ze begon zich af te vragen hoe het kan dat ze zo gemakkelijk de procedure ingesluisd kon worden, waarom niemand zich af vroeg of er andere dingen speelden en of zulk drastisch medisch handelen wel nodig was. 

Daarom klaagt ze nu de klinieken aan, ze vindt dat hun medisch handelen onzorgvuldig was.

Ze wordt gesteund door veel mensen die zich zorgen maken om de vele spijtoptanten want ze is verreweg niet de enige.  Ze hoopt dat de besluitvorming zorgvuldiger zal worden omdat de aantallen van vooral meisjes die denken dat ze een ander dan hun geboortegeslacht niet het juiste is. Ze is bang dat er in de toekomst nog veel en veel meer kinderen te snel behandeld zullen worden. 

Hieronder vind je links naar artikelen over haar en haar rechtszaak.
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/02/gender-identity-treatments-for-young-expert-review. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7926675/Witness-court-battle-against-gender-clinic-reveals-happened-cry-help.html?ito=amp_twitter_share-top.

en hierin lees je hoe ze gesteund wordt door een moeder van een autistisch meisje dat op de wachtlijst van de Tavistockkliniek staat Deze moeder maakt zich grote zorgen. https://www.thetimes.co.uk/article/f229ac48-055c-11eb-910e-49261a8ea333?shareToken=339843198646ca25e6b753ca9107ef49&fbclid=IwAR0V0UtJd5dHvrtQQSi4_pPiwSYyl9aXpN48YavP7tXNHyvTBhMr6Bbl7UM

Hoe is de Nederlandse situatie?

In Nederland werd wel zorgvuldiger gekeken naar achterliggende problematiek, maar vanuit de politiek en translobbygroepen komt er steeds meer druk om mee te gaan met het idee dat het mogelijk is om in een verkeerd geslacht geboren te worden en dat dat geen psychische problematiek is. In ons artikel over de ‘toekomstvisie transgenderzorg’ https://www.gendervragen.nl/2758-2/ kun je hier meer over lezen. Het is uiteraard gevaarlijk als ten gevolge van deze depathologisering de zorgvuldigheid, vooral bij jongeren, los wordt gelaten. 

Bovendien moeten we niet vergeten dat er weinig nazorg is na de transitie, zo zullen veel transgenders uit het oog verloren worden en zijn er weinig gegevens over hun.

Een ander probleem is de informatie op internet, kinderen leren het jargon om precies aan de arts of   psycholoog uit te leggen waarom ze transgender zijn als ze zichzelf, via informatie online, deze diagnose hebben gegeven, zodat ze ook de procedures binnen kunnen rollen.

RECENTERE ARTIKELEN: https://www.itv.com/news/london/2020-10-07/kiera-bell-high-court-to-hear-landmark-case-on-experimental-puberty-blockers-for-children. https://thepostmillennial.com/detransitioners-make-the-case-against-transing-children-at-can-i-get-a-witness-conference

Reportages van BBC Newsnight over de kliniek waar Keira haar behandeling kreeg: https://youtu.be/zTRnrp9pXHY (juni 2020). https://youtu.be/8MYWT1Cfp1g (oktober 2020)