Podcast over (conversie)therapie

Een goed gesprek
De Amerikaanse psychotherapeute Stephanie Winn en Helen Joyce (schrijfster van het boek Trans: When Ideologie Meets Reality ) hebben een zeer interessant gesprek over dysforie, therapie en conversietherapie.

Conversietherapie is geen therapie
SW merkt op dat zgn conversie-therapie voor homoseksuelen eigenlijk nooit therapie is geweest, omdat je in een therapeutische sessie altijd op zoek gaat naar oorzaken van je problemen door te praten. En homoseksualiteit is aangeboren, dus daar kan je met praten geen oorzaak voor vinden. Gelukkig worden die vreselijke behandelingen (door medici of bv kerken) voor homoseksuelen ook bijna niet meer toegepast.

Wat doet een psychotherapeut
Ze legt uit wat de rol van een therapeut is in het voorschrijven van medicijnen, als iemand bijvoorbeeld depressief is doordat zij of hij rouwt om een overledene, geef je geen antidepressiva. Maar ook moet je alert zijn op het feit dat er lichamelijke aandoeningen zijn die kunnen leiden tot depressie en moet je dan naar een (huis)arts verwijzen.

Bevestigen is géén therapie
Ze was dus verbaasd dat ze op een cursus over de behandeling van transgenders (in de VS) te horen kreeg dat de rol van de therapeut vooral bevestigend moet zijn en dat behandelingen met hormonen of hormoonremmers eerste keus zijn. Dat druist eigenlijk tegen alle psychotherapeutische beginselen in.

(Minderjarige) patiënt stelt zelf de diagnose en kiest behandeling
En erger nog, met allerlei wetten die worden ingevoerd tegen ‘conversie therapie’, mag een patiënt of cliënt de therapeut zelfs aanklagen als die haar of zijn werk doet en op zoek gaat naar de oorzaken van onvrede met het eigen lichaam. Dit komt dus neer op het zelf stellen van een diagnose en vervolgens de behandeling kiezen die zij of hij er bij vindt passen. De therapeut mag dan alleen maar uitvoeren. Dit geldt dus ook voor minderjarigen (12 tot 18) die dan beslissingen nemen over bv latere vruchtbaarheid. Ook op onze website hebben we hier en hier geschreven over de problemen die ontstaan door genderidentiteit mee te nemen in wetgeving en de verschillen met homoseksualiteit.