Visie

Gendervragen is een prille website opgezet door de Stichting Voorzij. De site is bedoeld om ouders en jong volwassenen meer achtergronden te geven. Wij willen tegenwicht bieden aan de transideologie die kwetsbare kinderen enkel bevestigt in hun gevoelens en daarmee op het pad van transitie duwt.

Wij nemen genderdysforie heel serieus. Mensen kunnen verward zijn over hun geslacht en zich niet thuis voelen in hun lichaam. Wij zien deze dissociatie van het lichaam als een psychisch/ psychiatrisch probleem. Net als alle andere psychische problemen verdienen mensen die er aan lijden, respect en aandacht en acceptatie als persoon en dienen hun ervaringen serieus genomen te worden.

Dat betekent niet dat wij vinden dat volwassenen en hulpverleners moeten meegaan in hun gedachte dat zij ‘eigenlijk een jongen’ of ‘eigenlijk een meisje’ zijn. Je kunt namelijk niet ‘in het verkeerde lichaam’ geboren worden. Je kunt alleen geboren worden in je eigen lichaam. Het afwijzen van het eigen lichaam kan allerlei oorzaken hebben.

Zo lang zij minderjarig zijn, vinden wij het van belang dat kinderen en jongeren alleen psychische hulp krijgen: therapie ook en vooral op mogelijke onderliggende problematiek en stoornissen, zoals eetstoornissen, depressie, autisme en seksueel misbruik. Daarnaast is het van belang dat kinderen begeleiding krijgen bij de acceptatie van hun seksuele voorkeur.

Immers het is bekend dat de meeste kinderen die zich trans voelen, zonder medisch ingrijpen zullen uitgroeien tot gezonde, homoseksuele kinderen. Van homoseksuelen is bekend dat zij vaak minder in de hokjes van de rolpatronen passen. Dat zij zich als kind en jongere niet in de standaardhokjes van jongen en meisje voelen passen, heeft meer te maken met hun seksuele voorkeur dan met hun geslacht zelf.

Wij vinden bij psychische vraagstukken, medische ingrepen voor minderjarigen niet op zijn plaats. Laat kinderen eerst tot seksuele, emotionele en mentale rijpheid komen voor er onherroepelijke, niet terug te draaien veranderingen worden ingezet met medicatie of operaties. Wij zijn dus tegen medicatie om de puberteit te stoppen, tegen cross-sexhormonen en tegen operaties onder de 18 jaar.

In het buitenland zijn steungroepen voor ouders van ’transkinderen’. Want lang niet alle ouders zijn overtuigd van het trans-zijn van hun kinderen. Moeders kijken met lede ogen toe hoe hun dochters hun borsten afbinden. Invloed uitoefenen als kinderen door hun peers worden gestimuleerd in deze nieuwe identiteit, valt nog niet mee.

In Nederland is er nog niet een dergelijke organisatie van ouders. Als ouders contact met ons opnemen, zullen wij ze met elkaar in contact brengen. Mail dan naar info@voorzij.nl

Wil je ons steunen, donaties zijn van harte welkom.

Wil je actief worden, stuur dan een mail naar info@voorzij.nl.